Gyorsaság, megbízhatóság, pontosság. Közel 7000 elégedett ügyfél.

Általános szerződési feltételek

1. A Szolgáltató adatai

Cégnév: „CSI-MI’03” Bt.

Székhely: 2040 Budaörs, Baross köz 6.

Telefonszám: +36 30 330 5989

E-mail cím: beke.csilla@t-online.hu

Levelezési cím: 2040 Budaörs, Baross köz 6.

Cégjegyzékszám: 13-06-049620

Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 3903

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-85868/2015.

Adószám: 21840870-2-13

2. A szerződés tárgya

2.1. A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett www.konyvszerelem.hu internetes áruházban található valamennyi termék (a továbbiakban: Termék).

2.2. A Termék lényeges tulajdonságait a Termék melletti ismertető tartalmazza. Szolgáltató az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállal.

2.3. Szolgáltató törekszik arra, hogy a Termék ismertető leírása, elérhetősége, vételára a lehető legpontosabb legyen, a honlapon szereplő információkat, adatokat megfelelő gondossággal kezeli, elírás mindezek ellenére lehetséges. Szolgáltató az esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0,- Ft vagy 1,- Ft vételár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivételt képeznek az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek.

2.4. A Termék mellett feltüntetett képek illusztrációk, a Termék jellemzőit minden esetben a termékleírás tartalmazza. Szolgáltató az adatbázisában található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállal.

2.5. A Termékről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, az üzleti érdekeket vagy a jogszabályt sértő hozzászólások előzetes figyelmeztetés nélküli törlésére.

3. A szerződéskötés lépései, technikai feltételek

3.1. A Termék megvásárlásához a holnapon regisztráció szükséges, amely az első vásárlás alkalmával történik.

3.2. Vevő (a továbbiakban: Vevő) a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje az 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően, valamint ahhoz, hogy a Szolgáltató a jövőben termékeivel, akcióval kapcsolatos információt juttasson el.

3.3. Vevő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adja azzal, hogy azt írásban bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

3.4. A regisztrációt követően a Vevőt a rendszer belépteti, ezt követően módosíthatja a fiók- és címadatait, jelszót cserélhet, ill. megtekintheti kívánságlistáját és korábbi rendeléseit, lemondhatja, ill. feliratkozhat a webshop által küldött hírlevélre. A terméket a Vevő kiválaszthatja, kosárba teheti, elő- vagy megrendelheti, megválaszthatja a fizetési és a kézbesítési módokat

3.5. A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.konyvszerelem.hu webcímen. Szolgáltató megrendelést telefonon, faxon, e-mailben, levélben nem fogad el, ez alól kivétel, amikor külföldre történő megrendelő veszi fel velünk a kapcsolatot e-mailben.

3.6. Vevő a „Kosár” gomb megnyomásával ajánlatot tesz, Szolgáltató a megrendelés megérkezését azonnal a Vevő számára elektronikus úton visszaigazolja. 

3.7. A megrendelés elküldését megelőzően Vevő számára Szolgáltató biztosítja az esetlegesen előforduló adatbeviteli hibák kijavítását olyan módon, hogy a személyes fiókjába lépés után a megadott adatok szabadon javíthatók.

3.8. A szerződés nyelve kizárólag a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek nem minősül.

3.9. A szerződés iktatásra, archiválásra kerül, a tartalom a megrendelés elküldésétől számított 5 éves időtartam alatt hozzáférhető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

4. Vételár, fizetési feltételek

4.1. A Termék mellett feltüntetett ár a Termék ajánlati ára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót, nem tartalmazza azonban a szállítási és egyéb járulékos költségeket. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós Termék esetén a weboldalon meghirdetett ideig érvényes, és akkor válik véglegessé, ha azt a Szolgáltató a megrendelést követően visszaigazolja. A Termék végleges ára az az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában megadásra kerül.

4.2. Kézbesítés esetén a Termék vételárát és a szállítási költségét átutalással, bankkártyás fizetéssel előre vagy átvételkor kell megfizetni. A vételár és a szállítási költség megfizetésének napja az a nap, amelyen a Vevő a pénz elküldte, illetőleg amely napon a Szolgáltató pénzforgalmi számláján az összeg jóváírásra került.

4.3. Vevő az áfás számla iránti igényét köteles a megrendelés elküldésével egyidejűleg írásban jelezni.

5. Szállítási feltételek

5.1. A Termék kiszállítását a Szolgáltató által megbízott GLS csomagszállító végzi.

5.2. A raktáron lévő Termék kiszállításának határideje 1-3 munkanap.

5.3. A Vevő a Termék kiszállításának idejéről SMS-ben kap értesítést. A csomag átvételére 5 nap áll rendelkezésre, átvétel hiányában a GLS a harmadik munkanapon ismételt értesítőt küld.

5.4. Az ideiglenes készlethiány miatt raktáron nem található Termék kiszállítási ideje a Termék beszerzéséhez szükséges időtartam függvénye. Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt amennyiben a Vevő által megrendelt Termék – készlethiány miatt – nem áll rendelkezésre. Szolgáltató a Vevő által már megfizetett vételárat a tájékoztatást követő 14 nap elteltével a Vevő által eszközölt fizetési móddal azonos módon a Vevő részére visszatéríti, amennyiben a fentiek szerinti 14 napos határidőn belül a Termék beszerzése meghiúsult.

5.5. A szállítási költség súlytól függetlenül, választható opciónkként az egész ország területén egységes. GLS CsomagPonton a szállítási díj előre fizetés esetén 1400 Ft, utánvét esetén 1900 Ft, 20 ezer forint fölötti rendelés esetén mindkét esetben a szállítás ingyenes, utánvét esetén annak csupán 500 Ft-os költsége fizetendő. A megrendelt csomagok házhoz szállítási díja előre fizetés esetén 1650 Ft, utánvét esetén 2150 Ft, 20 ezer forint fölötti rendelés esetén mindkét esetben a szállítás ingyenes, utánvét esetén annak csupán 500 Ft-os költsége fizetendő.

5.6. A GLS Futárszolgálat a Termék házhoz szállítását, e-mailben történő értesítést követően, munkanapokon 8 és 17 óra között végzi.

6. Elállás és felmondás

6.1. Vevőt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet szerint megilleti az indokolás nélküli elállás és felmondás joga.

6.2. A Vevő az elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

ad) a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Vevő az elállás és felmondás jogát a szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

6.3. Vevő az elállás/felmondás jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat vagy a weboldalon az Általános szerződési feltételek menüpont alatt elérhető nyilatkozat-minta felhasználásával postai úton vagy elektronikus üzenet útján gyakorolhatja a Szolgáltató 2040 Budaörs, Baross köz 6. szám alatti levelezési címére vagy a kapcsolat@konyvszerelem.hu e-mail címre történő megküldéssel.

6.4. Vevő az elállás/felmondás jogát határidőn belül gyakorolja, ha a 6.2. pontban megjelölt határidő lejárta előtt nyilatkozatát elküldi.

6.5. Vevő elállása esetén a Szolgáltató köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríteni a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (szállítási költség) is.

6.6. Szolgáltató a Vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, Vevő azonban a megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató – szükség szerint – a visszatérítésre más fizetési módot alkalmazzon, amelyből adódóan Vevőt semmilyen többletdíj nem terheli.

6.7. Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a visszaküldéssel kapcsolatosan felmerülő azon többletköltségeket, amelyek abból erednek, hogy a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választja.

6.8. Szolgáltató a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a Vevő a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.9. Vevő elállás esetén köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak átadni. Szolgáltató a Termék visszafuvarozására nem köteles. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a fentiek szerinti határidő lejárta előtt elküldi.

6.10. A Termék visszaküldésének és visszajuttatásának valamennyi költsége a Vevőt terheli.

6.11. Vevő csak a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

6.12. Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, Vevő köteles a Szolgáltatóval kifejezetten közölni azon igényét, amely szerint a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a 6.2. pontban foglalt határidőn belül köteles megkezdeni. Amennyiben a teljesítés e nyilatkozat megtételét követően megkezdődik, a Vevőt a 6.2. pontban megjelölt határidőn belül felmondási jog illeti meg. Felmondás esetén az elszámolás során a Vevő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Vevő bizonyítja, hogy a teljes összeg túl magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásainak a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

6.13. Vevő az elállási/felmondási jog gyakorlása során nem viseli a 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet 27. §-ában foglalt költségeket.

6.14. Vevő nem gyakorolhatja az elállás/felmondás jogát a következő szolgáltatások és termékek esetében:

a)a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 6.2. pontban meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vevő a csomagolást felbontotta;

i) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

j) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

k) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás/felmondás jogát.

7. Kellékszavatosság

7.1. Vevő a megrendelt Termék hibája esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igény érvényesítéséről tájékoztató a weblapon a Vásárlói segédlet menüpont alatt érhető el.

7.2. Vevő a választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet.

7.3. Vevő a 7.2. pontban foglalt jog gyakorlása helyett az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek kíméletével nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

7.4. Vevőt a Termék jelentéktelen hibája miatt nem illeti meg az elállás joga.

7.5. Szolgáltató hibás teljesítés esetén a szállítási díjat Vevőnek nem köteles visszatéríteni, Vevő a szállítási díj vagy annak egy részének leszállítását nem igényelheti.

7.6. Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, az áttéréssel okozott költségeket köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

7.7. Vevő a hiba felfedezése után a hibát késedelem nélkül, legkésőbb azonban a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül köteles a Szolgáltatóval közölni.

7.8. Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Használt dolog esetén az elévülési idő a teljesítéstől számított másfél év.

8. Termékszavatosság

8.1. A Termék hibája esetén a Vevő követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2. Gyártónak minősül a Termék előállítója és forgalmazója.

8.3. A gyártó akkor mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a)a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

8.4. Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

8.5. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

8.6. Szolgáltató a Termékért jótállást nem vállal, Szolgáltatót jogszabály alapján a megrendelt Termék vonatkozásában jótállási kötelezettség nem terheli.

9. Felelősség kizárás

9.1. Szolgáltató nem felel a vis majorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan

– a weboldal használatából vagy üzemzavarából,

– az adatok bárki által történő megváltoztatásából,

– az információtovábbítási késedelmemből adódó,

– vírusok által okozott,

– szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,

– vonal vagy rendszerhibából adódó károkért.

9.2. Szolgáltató jogosult a jelen általános szerződési feltételeket, valamint az általános szerződési feltételek keretében, illetőleg a weblapon közölt, a 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatót bármikor egyoldalúan, a Vevő hozzájárulása nélkül módosítani. Vevő a Szolgáltató módosításra való jogosultságát a weblapra történő regisztrációval kifejezetten elismeri.